Văn nghệ & Thư giãn

Tạo động lực phát triển văn học nghệ thuật nước nhà

Tạo động lực phát triển văn học nghệ thuật nước nhà
Đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Năm 2023 là năm quan trọng, năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với nhiều nội dung về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam. Đây cũng là thời điểm văn học, nghệ thuật nước nhà có nhiều hoạt động, kỷ niệm lớn và quan trọng.
© Copyright 2009 quehuongngaynay.vn. All rights reserved.Toàn bộ bản quyền thuộc quehuongngaynay.vn
Website này không chịu trách nhiệm nội dung các trang được mở ra ở cửa sổ mới
Chịu trách nhiệm xuất bản: Luật gia Ngô Doanh (Trưởng ban Biên tập)
Thông tin tòa soạn