Văn nghệ & Thư giãn

Phân bón giả lộng hành

12:44 | 03/07/2017

Chia sẻ

QHNN


Bà con nghe khuyến cáo
Phân bón giả lộng hành
Đang làm hại dân mình
Tai họa không nói hết
 
Bón cây thì cây chết
Lại hủy hoại đất màu
Thu hoạch bị thua đau
Dân mất tiền, mang tật
 
Bọn lừa đảo liều thật
Trộn cả đất cát vào
Rồi đóng bì đóng bao
Đem đi lừa thiên hạ
 
Công nghệ làm dối trá
Lạc hậu đã lâu rồi
Sản phẩm thì nổi trôi
Chẳng có ai quản lý?
 
Phân về các đại lý
Tiếp tục các trò gian
Trộn ba thứ làng nhàng
Dở chiêu trò quảng cáo
 
Thị trường phân bát nháo
Thật giả thật khó lường
Mong quản lý thị trường
Kiểm tra và giám sát
 
Nhà nông cần cảnh giác
Phân bón giả hôm nay
Mong quản lý ra tay
Phải loại trừ tận gốc .

Vũ Ba Lan
Nguồn: QUÊ HƯƠNG NGÀY NAY
Tạp chí số 81 / 2017
 

Nguồn:

© Copyright 2009 quehuongngaynay.vn. All rights reserved.Toàn bộ bản quyền thuộc quehuongngaynay.vn
Website này không chịu trách nhiệm nội dung các trang được mở ra ở cửa sổ mới
Chịu trách nhiệm xuất bản: Luật gia Ngô Doanh (Trưởng ban Biên tập)
Thông tin tòa soạn