Văn nghệ & Thư giãn

Đường chân lý

09:54 | 17/08/2017

Chia sẻ

QHNN

Chào anh chị phóng viên đài, báo
Bước hành trình hoàn hảo bài tin
Dấu chân in khắp mọi miền
Trải nguồn nghiệp vụ gắn liền non sông
Dù gian khổ mặn nồng chí Đảng
Dẫu nguy nan thanh thản vì dân
Bao nhiêu phóng sự xa gần
Góp làm sáng tỏ cán cân lý tình
Trong xã hội ngụy hình muôn vẻ
Tìm đến nơi những kế gian tham
Đưa ra ánh sáng luận đàm
Trao dòng pháp luật dân Nam liệu bề
Nhiều bè phái bảo kê hiện đại
Có đường dây tay nải dưới trên
Tinh vi cầu kết xây nền
Tìm đường đục khoét vẩn bền tấm thân
Nhờ đài báo mắt thần mực thước
Đã tìm ra lắm chước trá hình
Măng- dưa- bao sự bất bình
Đất đai- nhà cửa công trình tiền bay
Việc sai trái thẳng tay trừng trị
Nghiệp báo đài chung thủy chính tâm
Vì dân vì Đảng vươn tầm
Kỷ cương, phép nước công tâm rõ ràng

 

Cao Lãnh Hùng
Nguồn: QUÊ HƯƠNG NGÀY NAY
Tạp chí số 81 / 2017

Nguồn:

© Copyright 2009 quehuongngaynay.vn. All rights reserved.Toàn bộ bản quyền thuộc quehuongngaynay.vn
Website này không chịu trách nhiệm nội dung các trang được mở ra ở cửa sổ mới
Chịu trách nhiệm xuất bản: Luật gia Ngô Doanh (Trưởng ban Biên tập)
Thông tin tòa soạn