Văn hóa - Giáo dục

Sở GD&ĐT Tây Ninh có 8 gói thầu liên quan đến Công ty AIC

14:31 | 11/10/2023

Chia sẻ

QHNNCơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh đề nghị kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân tại Sở GD&ĐT Tây Ninh có liên quan để khắc phục các vi phạm.

Mới đây, Thanh tra tỉnh Tây Ninh đã ban hành Kết luận thanh tra về việc thanh tra 8 gói thầu mua sắm trang, thiết bị dạy học do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế và các đơn vị thành viên thực hiện tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh được UBND tỉnh phê duyệt Đề án Dạy và Học ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012-2020 tại Quyết định số 2390/QĐ-UBND ngày 26/11/2012 trên cơ sở Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 855/KH-BGDĐT ngày 8/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4

Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Tây Ninh

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh đã tiến hành thực hiện các gói thầu mua sắm trang, thiết bị phục vụ công tác giảng dạy ngoại ngữ, trong đó có 8 gói thầu mua sắm trang, thiết bị do Công ty AIC trúng thầu cung cấp thuộc phạm vi thanh tra.

Trong 08 gói thầu Công ty AIC trúng thầu, gồm năm 2013 có 04 gói giá trúng thầu so với giá dự toán là: gói số 06 giá trúng thầu 2.468/2.494 triệu đồng tỉ lệ giảm thầu là 1,04%, gói số 08 giá trúng thầu 1.738/1.791 triệu đồng tỉ lệ giảm thầu là 2,96%, gói số 03 giá trúng thầu 2.468/2.468 triệu đồng không có tỉ lệ giảm, gói số 04 giá trúng thầu 1.738/1.738 triệu đồng không có tỉ lệ giảm;

Năm 2014 gói số 01 giá trúng thầu 13.068/13.600 triệu đồng tỉ lệ giảm thầu là 4,07%; năm 2015 gói số 10 giá trúng thầu 2.689/2.704 triệu đồng tỉ lệ giảm thầu là 0,55%; năm 2016 gói số 10 giá trúng thầu 4.109/4.149 triệu đồng tỉ lệ giảm thầu là 0,96% và năm 2017 gói số 08 giá trúng thầu 9.288/9.342 triệu đồng tỉ lệ giảm thầu là 0,57%.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh đã cơ bản thể hiện vai trò của chủ đầu tư trong tổ chức, thực hiện 8 gói thầu theo quy định pháp luật. Công ty AIC đã cung cấp đầy đủ trang, thiết bị cho chủ đầu tư theo hợp đồng đã ký kết.

Tuy nhiên, cơ quan thanh tra tỉnh Tây Ninh cũng đã chỉ ra những thiếu sót, vi phạm liên quan đến 8 gói thầu mua sắm trang, thiết bị dạy học nêu trên.

Cụ thể: Hồ sơ mời thầu đối với 6/8 gói thầu đã ghi đầy đủ đặc tính kỹ thuật, lại ghi thêm nhãn hiệu, xuất xứ nhưng không ghi rõ để “tham khảo, minh họa” cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa, mặc dù có ghi “hoặc tương đương” nhưng không quy định rõ nội hàm tương đương với hàng hóa đó về đặc tính kỹ thuật là không chặt chẽ theo quy định của pháp luật đã viện dẫn.

Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (Ảnh vietnamfinance.vn)

Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (Ảnh vietnamfinance.vn)

Trách nhiệm thuộc về các cá nhân trong tổ chuyên gia đấu thầu và các giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại thời điểm thực hiện các gói thầu này. Nguyên nhân do không nghiên cứu kỹ quy định pháp luật; mục đích chỉ nhằm để lựa chọn sản phẩm phù hợp, chưa phát hiện dấu hiệu vụ lợi.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các cá nhân có liên quan trong quá trình nghiệm thu, thanh quyết toán gói thầu chưa chủ động phát hiện, đặt vấn đề với đơn vị thầu là Công ty AIC để giải trình thông tin sản phẩm có liên quan đến 1 thiết bị là máy chiếu cự ly gần (gói thầu số 06, 08 năm 2013; gói thầu số 01 năm 2014) có mã sản phẩm khác với mã sản phẩm thể hiện trên tem dán và hợp đồng.

Qua kiểm tra nhận thấy các trang, thiết bị đều cơ bản đảm bảo mục đích sử dụng, tuy nhiên vẫn cần lưu ý chấn chỉnh trong thời gian tới.

Theo kết luận thanh tra thì 4 đơn vị nhà thầu có liên quan không đến làm việc theo giấy mời của Thanh tra tỉnh Tây Ninh là vi phạm khoản 7 Điều 77, điểm b khoản 5 Điều 89 Luật Đấu thầu năm 2013. Trách nhiệm này thuộc về lãnh đạo 4 đơn vị nhà thầu.

Qua tìm hiểu được biết, giai đoạn 2012-2020 thì có các nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT như: đồng chí Phạm Ngọc Hải, nguyên Giám đốc Sở; đồng chí Mai Thị Lệ - nguyên Giám đốc; Đổng Ngọc Lập - nguyên Giám đốc.

Xác định từ những vi phạm nêu trên, Chánh Thanh tra tỉnh Tây Ninh đã kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu kiểm điểm trách nhiệm đối với các Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có liên quan để nhận diện, chấn chỉnh, khắc phục các thiếu sót, vi phạm; chỉ đạo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm điểm các cá nhân có liên quan thuộc thẩm quyền, có biện pháp chấn chỉnh hoạt động đấu thầu.

Kiến nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh tổ chức kiểm điểm các cá nhân có liên quan thuộc thẩm quyền để nhận diện, chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót, vi phạm trong tổ chức, thực hiện các gói thầu mua sắm trang, thiết bị dạy học do Công ty AIC thực hiện.

Theo đó, kiến nghị xử lý trách nhiệm hành chính kiểm điểm trách nhiệm đối với nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và các cá nhân trong tổ chuyên gia đấu thầu mua sắm hàng hóa và tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu được thành lập theo từng gói thầu.

Đối với Công ty AIC, Chánh Thanh tra tỉnh Tây Ninh kiến nghị tiếp tục phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát, kiểm tra đối với tất cả các trang, thiết bị còn lại trong 8 gói thầu; phối hợp cơ quan có thẩm quyền cung cấp trung thực, đầy đủ hồ sơ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin do công ty cung cấp.

Thanh Bình - Tường Vân

Nguồn: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-24h/so-gddt-tay-ninh-co-8-goi-thau-lien-quan-den-cong-ty-aic-d199529.html

© Copyright 2009 quehuongngaynay.vn. All rights reserved.Toàn bộ bản quyền thuộc quehuongngaynay.vn
Website này không chịu trách nhiệm nội dung các trang được mở ra ở cửa sổ mới
Chịu trách nhiệm xuất bản: Luật gia Ngô Doanh (Trưởng ban Biên tập)
Thông tin tòa soạn