Văn hóa - Giáo dục

Kiểm tra, thanh tra công tác xã hội hóa biên soạn sách giáo khoa

17:12 | 22/03/2024

Chia sẻ

QHNNViệc thanh, kiểm tra sẽ xoay quanh quá trình biên soạn, thẩm định, xuất bản, in, phát hành, lựa chọn sách giáo khoa, sử dụng chi phí phát hành trên toàn quốc.

Chính phủ ban hành Nghị quyết 32/NQ-CP ngày 20/3/2024 ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 686/NQ-UBTVQH15 ngày 18/9/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát chuyên đề về việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, SGK GDPT.

Kế hoạch nhằm thống nhất chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương trong việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 686/NQ-UBTVQH15, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa (SGK) GDPT.

Bên cạnh đó, cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết số 686/NQ-UBTVQH15 và các kiến nghị tại Báo cáo số 584/BC-ĐGS ngày 11/8/2023 của Đoàn giám sát chuyên đề về việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa GDPT của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Xác định cụ thể các nội dung công việc, sản phẩm hoàn thành, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, lộ trình và tiến độ hoàn thành từng nhiệm vụ.

Kiểm tra, thanh tra công tác xã hội hóa biên soạn SGK

Về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về đổi mới chương trình GDPT, Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tập trung triển khai Chương trình GDPT 2018 theo lộ trình, bảo đảm tiến độ, chất lượng; Nhân rộng mô hình tốt, cách làm hay, điển hình tiên tiến, tháo gỡ các vướng mắc, khắc phục, tồn tại hạn chế; Phát huy sự chủ động của các cơ sở giáo dục, các nhà giáo trong triển khai Chương trình GDPT 2018.

Kiểm tra, thanh tra công tác xã hội hóa biên soạn sách giáo khoa
Thực hiện kiểm tra, thanh tra công tác xã hội hóa biên soạn SGK; Quá trình biên soạn, thẩm định, xuất bản, in, phát hành, lựa chọn SGK, sử dụng chi phí phát hành SGK trên phạm vi toàn quốc. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Khi kết thúc năm học 2024 - 2025, tiến hành tổng kết đánh giá việc triển khai đổi mới chương trình, sách giáo khoa GDPT; Tổng kết đánh giá việc xã hội hóa biên soạn SGK, trên cơ sở đó báo cáo Chính phủ trình Quốc hội về việc sử dụng ngân sách Nhà nước biên soạn một bộ SGK theo quy định tại Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội trong năm 2025.

Hoàn thành việc biên soạn, tổ chức in, phát hành SGK tiếng dân tộc thiểu số, sách giáo khoa cho người khiếm thị bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ; Hướng dẫn việc in và phát hành tài liệu giáo dục địa phương; Thử nghiệm và sử dụng SGK điện tử theo Chương trình GDPT 2018.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra việc triển khai Chương trình GDPT 2018, mua sắm thiết bị dạy học và công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT. Thực hiện kiểm tra, thanh tra công tác xã hội hóa biên soạn SGK; Quá trình biên soạn, thẩm định, xuất bản, in, phát hành, lựa chọn SGK, sử dụng chi phí phát hành SGK trên phạm vi toàn quốc.

Bảo đảm vai trò chủ đạo của Nhà nước trong phát triển giáo dục

Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Ủy ban Dân tộc tổng kết việc thực hiện chủ trương xã hội hóa trong lĩnh vực GD&ĐT; Rà soát, hoàn thiện, đề xuất các cơ chế, chính sách để bảo đảm vai trò chủ đạo của Nhà nước trong phát triển sự nghiệp giáo dục, tăng cường xã hội hóa, huy động các nguồn lực cho đổi mới GDPT.

Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ rà soát, sửa đổi, bổ sung trình cấp có thẩm quyền ban hành quy định phân cấp trong quản lý Nhà nước về giáo dục nhằm tăng cường phân cấp, phân quyền cho các địa phương, trong đó có việc phân cấp phê duyệt tài liệu giáo dục của địa phương.

Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin & Truyền thông, các cơ quan liên quan tiếp tục tuyên truyền, quán triệt chủ trương, đổi mới chương trình, SGK, tập trung vào một số nội dung, đối tượng, địa bàn trọng điểm để tạo sự đồng thuận của xã hội và quyết tâm mạnh mẽ hơn nữa trong toàn thể đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ GD&ĐT và các cơ quan có liên quan chuẩn bị, ban hành Chương trình giáo dục hướng nghiệp và Chương trình giáo dục nghề phổ thông, chương trình trường THPT kỹ thuật phù hợp với nhu cầu chung của Quốc gia và nhu cầu riêng của các địa phương.

Hoa Tiên

Nguồn: https://phapluatplus.vn/kiem-tra-thanh-tra-cong-tac-xa-hoi-hoa-bien-soan-sach-giao-khoa-197289.html

© Copyright 2009 quehuongngaynay.vn. All rights reserved.Toàn bộ bản quyền thuộc quehuongngaynay.vn
Website này không chịu trách nhiệm nội dung các trang được mở ra ở cửa sổ mới
Chịu trách nhiệm xuất bản: Luật gia Ngô Doanh (Trưởng ban Biên tập)
Thông tin tòa soạn