Theo dòng sự kiện

Nghệ An: Yêu cầu Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm điểm nghiêm túc

09:19 | 29/08/2023

Chia sẻ

QHNNChưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên, để xảy ra một số thiếu sót, khuyết điểm...

Ngày 28/8/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 8 năm 2023. Tại phiên họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận một số nội dung về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Theo đó, xem xét báo cáo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 2020 - 2025 liên quan đến công tác quản lý khoáng sản và việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quy hoạch, cấp phép, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

fb_img_1626308399653-0729

Còn nhiều thiếu sót, khuyết điểm trong quản lý khoáng sản tại Nghệ An - ảnh minh họa.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An  nhận thấy: Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 2020 - 2025 chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên, để xảy ra một số thiếu sót, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ được giao về lĩnh vực khoáng sản.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm; căn cứ các quy định của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm điểm nghiêm túc; tập trung quán triệt, thực hiện nghiêm quy chế làm việc.

Thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục các khuyết điểm, hạn chế theo kết luận tại Thông báo số 374-TB/TU, ngày 27/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An.

Nguyễn Nam

Nguồn: https://www.phapluatplus.vn/nha-nuoc-va-phap-luat/nghe-an-yeu-cau-dang-uy-so-tai-nguyen-va-moi-truong-kiem-diem-nghiem-tuc-d197939.html

© Copyright 2009 quehuongngaynay.vn. All rights reserved.Toàn bộ bản quyền thuộc quehuongngaynay.vn
Website này không chịu trách nhiệm nội dung các trang được mở ra ở cửa sổ mới
Chịu trách nhiệm xuất bản: Luật gia Ngô Doanh (Trưởng ban Biên tập)
Thông tin tòa soạn