Nông nghiệp - Nông thôn

Hà Tĩnh: Cần giải quyết dứt diểm bất cập trong việc sát nhập các Ban quản lý dự án ở Sở Nông nghiệp

14:59 | 06/06/2018

Chia sẻ

QHNN BQL dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp mới thành lập nhưng nhiều bất cập, ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều cán bộ, công chức, người lao động.

Thực hiện không đúng chủ trương UBND tỉnh, người lao động bị đẩy vào thế “bơ vơ”


Để hiện thực hóa chủ trương giảm đầu mối, tinh gọn bộ máy của Chính phủ. Ngày 18/10/2017, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định 3027/QĐ-UBND thành lập “BQL dự án đầu tư xây dựng công trình NNPTNT tỉnh Hà Tĩnh” (BQL dự án công trình nông nghiệp).

Do vậy, BQL dự án công trình nông nghiệp là ban mới trên cơ sở tổ chức lại của 3 ban gồm: BQL dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư và xây dựng hệ thống kênh mương công trình thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang (trực thuộc UBND tỉnh) và 2 ban quản lý dự án trực thuộc Sở NNPTNT (gồm BQL các dự án xây dựng cơ bản ngành NNPTNT và BQL các dự án ODA ngành NNPTNT).
 

BQL các dự án xây dựng cơ bản ngành NNPTNT Hà Tĩnh nơi có 35 công chức, viên chức, người lao động đang sống trong tình trạng không lương, không có chi phí, không hợp đồng lao động, không BHXH - BHYT. 
BQL các dự án xây dựng cơ bản ngành NNPTNT Hà Tĩnh nơi có 35 công chức, viên chức, người lao động đang sống trong tình trạng không lương, không có chi phí, không hợp đồng lao động, không BHXH - BHYT. 


Hơn 7 tháng kể từ ngày có Quyết định 3027/QĐ-UBND nhưng bộ máy của BQL dự án đầu tư nông nghiệp vẫn chưa được đồng bộ, với quá nhiều bất cập khiến nhiều lao động, viên chức, công chức đang “bơ vơ” luôn trong tình trạng bất an.

Nguyên nhân chính dẫn đến sự việc trên theo người lao động, cán bộ, công chức nơi đây và qua các văn bản giấy tờ họ cho rằng do việc thực hiện không đúng việc tổ chức lại các ban trên theo đúng tinh thần Quyết định 3027 của UBND tỉnh.

Việc thực hiện như vậy là do ông Nguyễn Bá Đức sau khi được bổ nhiệm Giám đốc BQL dự án công trình nông nghiệp có biểu hiện chuyên quyền, độc đoán, mục đích cá nhân và tạo lợi ích nhóm.
 

UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định 3027/QĐ-UBND thành lập “BQL dự án đầu tư xây dựng công trình NNPTNT tỉnh Hà Tĩnh.
UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định 3027/QĐ-UBND thành lập “BQL dự án đầu tư xây dựng công trình NNPTNT tỉnh Hà Tĩnh.


Chính vì vậy, ngày 31/1/2018 Sở NN-PTNT đã phải gửi văn bản số 208/SNN-TCCB “cầu cứu” UBND tỉnh, đề nghị chỉ đạo BQL dự án đầu tư xây dựng công trình NN-PTNT tỉnh Hà Tĩnh thực hiện việc tổ chức lại các ban trên theo đúng tinh thần Quyết định 3027 của UBND tỉnh.

Văn bản này nhấn mạnh: “Theo quy định tại Khoản 3, Điều 3, Quyết định 3027/QĐ-UBND là bàn giao nguyên trạng viên chức, lao động hợp đồng các BQL dự án cũ cho BQL dự án đầu tư.

Tuy nhiên, nội dung này chưa được thực hiện (thực tế đến nay mới chuyển 6 người của Tiểu dự án thành phần sửa chữa và nâng cao an toàn hồ đập (BQL dự án ODA – PV) tỉnh sang ban mới)”.

Như vậy, hiện có 81 người tại các ban cũ chưa được sắp xếp, bố trí công việc nên tư tưởng cán bộ, viên chức, người lao động đang dao động, không yên tâm công tác.

Trong số 81 lao động trên, theo Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 8/1/2018 của UBND tỉnh Hà Tĩnh, về việc giao chỉ tiêu biên chế năm 2018 thì đã chuyển 10 biên chế viên chức của ban cũ (trưởng ban, phó trưởng ban, kế toán trưởng) giao trong tổng biên chế của BQL dự án đầu tư.

Nếu đúng theo chỉ đạo của UBND tỉnh thì người lao phải được bố trí công việc, hưởng lương tại ban mới chứ không phải rơi vào tình cảnh “bơ vơ” như hiện nay.
 

Hợp thức hoá ban không đủ điều kiện và tự bổ nhiệm cán bộ không đúng đối tượng


Theo đúng tinh thần và chủ trương của tỉnh là tổ chức lại các ban chứ không phải giải thể, BQL dự án đầu tư các công trình nông nghiệp không thể “tự tác” loại các lao động ở ban cũ đã cống hiến nhiều năm như vậy.

Đồng thời bộ máy ban mới đang vận hành chủ yếu là lao động của BQL Ngàn Trươi – Cẩm Trang không phải là ban chuyên ngành.

Cụ thể BQL Ngàn Trươi – Cẩm Trang chỉ là một ban quản lý dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư và xây dựng hệ thống kênh mương công trình thuỷ lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang được thể hiện rất rõ trong quyết định 3100/QĐ-UBND ngày 27/12/2006.
 

Quyết định chứng minh BQL dự án Bồi thường, hỗ trợ tái định cư và xây dựng hệ thống kênh mương công trình thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang chứ không phải là một ban chuyên ngành. 
Quyết định chứng minh BQL dự án Bồi thường, hỗ trợ tái định cư và xây dựng hệ thống kênh mương công trình thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang chứ không phải là một ban chuyên ngành. Phản ánh của cán bộ, việc giao quyền lực cho ông Nguyễn Bá Đức lâu nay ông Đức đã phụ trách (Ban Ngàn Trươi – Cẩm Trang) đã lấy hàng loạt cán bộ ban Ngàn Trươi – Cẩm Trang để “hợp thức hoá” ban đó bằng việc phải lấy người ở các ban chuyên ngành là BQL các dự án xây dựng cơ bản ngành NNPTNT và BQL các dự án ODA ngành NNPTNT.

Không chỉ dừng lại ở đó, ông Nguyễn Bá Đức không thực hiện theo Quyết định số 3027/QĐ-UBND tỉnh đã ghi rõ việc thành lập ban về cơ cấu, tổ chức, hoạt động.

Theo cán bộ ở đây (xin được dấu tên) cho rằng: "Ông Đức tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định 3713 chỉ bàn giao về ban mới những dự án đã có kế hoạch vốn được duyệt và một số dự án đang xúc tiến đầu tư.

Thể hiện cụ thể như: Ban quản lý các dự án xây dựng cở bản ngành nông nghiệp và PTNT chỉ bàn giao 5 dự án trên tổng số 26 dự án và 2 dự án trên 7 dự án ở ban dự án ODA ngành. Các dự án không được bàn giao ban mới các ban cũ phải giải quyết tồn tại đến 30/6/2018.

Tâm tư nhiều người lao động, cán bộ, công chức mong muốn Tỉnh uỷ Hà Tĩnh, UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng như lãnh đạo Sở NN&PTNT sớm giải quyết dứt điểm, hợp lý những bất cập đang tồn tại ở BQL dự án công trình nông nghiệp từ khi có quyết định của UBND tỉnh thành lập cho đến nay để các lao động, cán bộ, công chức yên tâm công tác.
 

Đình Quyết
Ngu
ồn: Phapluatplus

Nguồn:

© Copyright 2009 quehuongngaynay.vn. All rights reserved.Toàn bộ bản quyền thuộc quehuongngaynay.vn
Website này không chịu trách nhiệm nội dung các trang được mở ra ở cửa sổ mới
Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà báo - Luật gia Ngô Doanh (Trưởng ban Biên tập)