Quê hương thời đổi mới

Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình có “om đất” của doanh nghiệp?

17:24 | 18/03/2021

Chia sẻ

QHNNMặc dù đã trúng thầu và ký kết hợp đồng 3 bên, tuy nhiên doanh nghiệp vẫn không được bàn giao đất để thực hiện dự án.

Tòa soạn Pháp luật Plus – Báo Pháp luật Việt Nam nhận được phản ánh của Công ty CP Đầu tư Hải Thành Hưng có trụ sở tại TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình về việc bị Sở TN&MT gây khó khăn trong việc giao đất thực hiện dự án.

Theo đó ngày 16/2/2020, UBND tỉnh Quảng Bình ra quyết định số 1956/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tổ hợp nhà phố thương mại Shophouse kết hợp kinh doanh dịch vụ thương mại, khách sạn nghỉ dưỡng phường Hải Đình, TP. Đồng Hới. Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hải Thành (Công ty Hải Thành – Nhà đầu tư).

so tai moi

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình.

Sau khi trúng thầu dự án, Công ty Hải Thành đã thành lập Công ty CP Đầu tư Hải Thành Hưng (Công ty Hải Thành Hưng - Doanh nghiệp dự án) thay mặt nhà đầu tư là Công ty Hải Thành thực hiện triển khai dự án và đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư (Sở KH&ĐT) tỉnh Quảng Bình cấp giấy phép đăng ký doanh nghiệp.

Căn cứ vào quyết định 1956/QĐ-UBND, ngày 29/6/2020, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình (Được sự ủy quyền của tỉnh), Công ty Hải Thành và Công ty Hải Thành Hưng đã tiến hành ký kết Hợp đồng thực hiện dự án số 29/2020/HĐ – DADT (Hợp đồng 3 bên).  Nội dung của Hợp đồng nêu rõ “Công ty Hải Thành Hưng có các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm theo ủy quyền của nhà đầu tư thực hiện dự án trong phạm vi Hợp đồng đồng này, bao gồm nhưng không giới hạn bởi công việc: Lập và phê duyệt dự án đầu tư, chấp thuận đầu tư dự án xin giao đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất, xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy phép xây dựng, đầu tư xây dựng công trình..”

Sau khi ký kết hợp đồng với với Sở Xây dựng, Công ty Hải Thành Hưng đã thực hiện mọi thủ tục pháp lý theo đúng với các điều khoản có trong hợp đồng. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện triển khai dự án thì Sở Tài nguyên và Môi trường (Sở TN&MT) tỉnh Quảng Bình lại không giao đất cho doanh nghiệp dự án, Sở này viện dẫn lý do “chỉ giao đất cho nhà đầu tư, không giao đất cho doanh nghiệp dự án…”

7321a15de7e914b74df8

Quyết định phê duyệt lựa chọn nhà đầu tư và hợp đồng 3 bên.

Ngày 29/9/2020, Công ty Hải Thành đã có Công văn gửi Tổng cục Quản lý đất đai (TCQLĐĐ) Bộ Tài Nguyên và Môi trường (Bộ TN&MT) để xin ý kiến về việc giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư trúng đấu thầu dự án có sử dụng đât.

Ngày 23/10/2020, Phó Tổng cục trưởng TCQLĐĐ đã có văn bản gửi Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình với những nội dung sau: Căn cứ các quy định của pháp luật, Công ty Hải Thành đã thành lập Công ty Hải Thành Hưng (Doanh nghiệp dự án) để thực hiện dự án đầu tư và đã được Sở KH&ĐT cấp đăng ký doanh nghiệp…Công ty Hải Thành Hưng thực hiện các quyền, nghĩa vụ nhà đầu tư…Vì vậy, căn cứ quy định của pháp luật, đề nghị Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình thực hiện thủ tục giao đất, thuê đất cho Công ty Hải Thành Hưng để thực hiện dự án đầu tư theo quy định.

Tuy nhiên Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình vẫn bảo lưu quan điểm không giao đất cho Doanh nghiệp dự án.

Ngày 13/11/2020, UBND tỉnh Quảng Bình đã có văn bản số 2094/UBND-TNMT gửi Bộ TN&MT về vướng mắc trong giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp đấu thầu dự án có sử dụng đất.

Ngày 7/1/2021, Bộ TN&MT đã có công văn số 73/BTNMT-VP gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KH&ĐT) xin ý kiến về vấn đề này (PV).

Ngày 13/1/2021, ông Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT đã ký công văn phúc đáp gửi Bộ TN&MT, cụ thể như sau:

Theo quy định tại điểm c khoản 1, Điều 99 của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, doanh nghiệp dự án là doanh nghiệp do nhà đầu tư thành lập để thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất. Sau khi có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư, nhà đầu tư quyết định thành lập doanh nghiệp dự án để thực hiện dự án hoặc trực tiếp thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư và hợp đồng của dự án (Nghị định 25/2020/NĐ-CP Điều 57 khoản 5)…

Bên cạnh đó, đối với tình huống được đề cập tại văn bản số 73?BTNMT-VP ngày 7/1/2021 nêu trên, hợp đồng dự án đã được ký kết 3 bên giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Sở xây dựng tỉnh Quảng Bình – PV), nhà đầu tư (Công ty Hải Thành) và doanh nghiệp dự án (Công ty Hải Thành Hưng).

Trong đó hợp đồng quy định “Công ty Hải Thành Hưng có các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm theo ủy quyền của nhà đầu tư thực hiện dự án trong phạm vi Hợp đồng đồng này, bao gồm nhưng không giới hạn bởi công việc: Lập và phê duyệt dự án đầu tư, chấp thuận đầu tư dự án xin giao đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất, xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy phép xây dựng, đầu tư xây dựng công trình..”

Như vậy, doanh nghiệp dự án cùng với nhà đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện dự án theo hợp đồng dự án đã được ký kết với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng và pháp luật khác có liên quan (trong đó bao gồm các nội dung liên quan đến việc giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai).

Trong mọi trường hợp, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án chịu hoàn toàn trách nhiệm về thực hiện dự án theo hợp đồng dự án được ký kết với cơ quan nhà nước có thẩm quyền…

9f09634c25f8d6a68fe9

Công văn trả lời của Bộ Kế hoạch đầu tư.

Để làm rõ những vướng mắc trên và có cái nhìn khách quan về vấn đề này, ngày 17/03/2021,  Phóng viên báo Pháp luật Việt Nam đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Quang Ánh, GĐ Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình, ông Ánh cho biết : Hiện nay pháp luật đất đai chưa quy định về vấn đề này, tuy nhiên Khoản 2 Điều 60 nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 thì nhà đầu tư trúng thầu là đối tượng được giao đất, thuê đất vì vậy Sở chỉ giao đất cho nhà đầu tư.

Liên quan đến nội dung trong bản hợp đồng 3 bên thể hiện “Công ty Hải Thành Hưng có các quyền như….. Lập và phê duyệt dự án đầu tư, chấp thuận đầu tư dự án xin giao đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất, xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy phép xây dựng, đầu tư xây dựng công trình..” Ông Ánh cho rằng:  "Hợp đồng này do Sở Xây dựng ký và điều khoản này không rõ viện dẫn ở đâu?"

Làm việc với Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình về những nội dung liên quan đến hợp đồng 3 bên, ông Lê Anh Tuấn – Giám đốc sở cho biết: "Sở thực hiện theo chỉ đạo của tỉnh và sẽ chịu trách nhiệm trước tỉnh, còn vấn đề giao đất không thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng".

Cũng liên quan đến nội dung trên, ông Đoàn Ngọc Lâm - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, tỉnh đang tập trung xử lý để tháo gỡ cho doanh nghiệp và không có chuyện gây khó khăn cho nhà đâu tư cũng như doanh nghiệp.

Hà Linh

Nguồn: https://www.phapluatplus.vn/dieu-tra-ban-doc/giam-doc-so-tnmt-tinh-quang-binh-co-om-dat-cua-doanh-nghiep-d151182.html

© Copyright 2009 quehuongngaynay.vn. All rights reserved.Toàn bộ bản quyền thuộc quehuongngaynay.vn
Website này không chịu trách nhiệm nội dung các trang được mở ra ở cửa sổ mới
Chịu trách nhiệm xuất bản: Luật gia Ngô Doanh (Trưởng ban Biên tập)
Thông tin tòa soạn