Kinh tế & Đời sống

Dự kiến số tiền thuê đất giảm 3.500 tỷ đồng trong năm 2023

17:16 | 08/10/2023

Chia sẻ

QHNNPhó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 25/2023/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất của năm 2023, có hiệu lực từ ngày 20/11/2023.

Theo Quyết định, người thuê đất được giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2023, không giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2023 và tiền chậm nộp (nếu có).

Dự kiến số tiền thuê đất giảm theo Quyết định 25/2023/QĐ-TTg là khoảng 3.500 tỷ đồng. Số tiền này sẽ có tác động lớn tới việc phục hồi và phát triển kinh doanh của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp.

Đây cũng là năm thứ 4 (năm 2020 giảm 15%; các năm 2021, 2022, 2023 đều giảm 30%), Bộ Tài chính tiếp tục chủ trì trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân để thúc đẩy, sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và góp phần phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

duan

Hình ảnh minh họa.

Theo Quyết định, đối tượng áp dụng giảm tiền thuê đất là tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức thuê đất trả tiền hàng năm (người thuê đất).

Quy định này áp dụng cho cả trường hợp người thuê đất không thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất, hết thời hạn được miễn, giảm tiền thuê đất và trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai (Luật Đất đai và các văn bản quy định chi tiết Luật Đất đai) và pháp luật khác có liên quan.

Quyết định nêu rõ, giảm 30% tiền thuê đất phải nộp (phát sinh thu) của năm 2023 đối với người thuê đất quy định nêu trên; không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2023 và tiền chậm nộp (nếu có).

Mức giảm tiền thuê đất nêu trên được tính trên số tiền thuê đất phải nộp (phát sinh thu) của năm 2023 theo quy định của pháp luật. Trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định hoặc/và khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật về tiền thuê đất thì mức giảm 30% tiền thuê đất được tính trên số tiền thuê đất phải nộp (nếu có) sau khi đã được giảm hoặc/và khấu trừ theo quy định của pháp luật (trừ số tiền thuê đất được giảm theo Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg ngày 31/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ).

Hồ sơ giảm tiền thuê đất chỉ bao gồm 2 loại giấy tờ: (1) Giấy đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2023 của người thuê đất theo mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này. (2) Quyết định cho thuê đất hoặc Hợp đồng thuê đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao).

Người thuê đất chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của thông tin và đề nghị giảm tiền thuê đất của mình, đảm bảo đúng đối tượng được giảm tiền thuê đất theo quy định tại Quyết định.

Lê Hải

Nguồn: https://www.phapluatplus.vn/thuong-truong/du-kien-so-tien-thue-dat-giam-3500-ty-dong-trong-nam-2023-d199449.html

© Copyright 2009 quehuongngaynay.vn. All rights reserved.Toàn bộ bản quyền thuộc quehuongngaynay.vn
Website này không chịu trách nhiệm nội dung các trang được mở ra ở cửa sổ mới
Chịu trách nhiệm xuất bản: Luật gia Ngô Doanh (Trưởng ban Biên tập)
Thông tin tòa soạn