Chính trị & Thời luận

Chân thành và trung thành

10:59 | 03/03/2023

Chia sẻ

QHNNBài phát biểu sau lễ tuyên thệ của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sáng 2/3 được dư luận trong nước và quốc tế đặc biệt đánh giá cao. Trang trọng, mực thước, ngắn gọn, dung dị nhưng lại rất xúc động chân thành, thông điệp Chủ tịch nước gửi đến dư luận, có thể nói, đã chạm đến trái tim mọi người.

ttxvn_0203_vo_van_thuong_phat_bieu

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu sau lễ tuyên thệ.

Nhận thức sâu sắc về yêu cầu, nhiệm vụ khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, quyết tâm hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phấn đấu đến 2030 Việt Nam là nước có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao theo định hướng XHCN; Chủ tịch nước khẳng định “để thực hiện được mục tiêu đó, vấn đề mang tính nguyên tắc, có ý nghĩa sống còn, nền tảng vững chắc với đất nước ta, chế độ ta là phải kiên định vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH, kiên định đường lối đổi mới của Đảng, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc".

Ngoài những thông điệp chung và những vấn đề vĩ mô, trong bài phát biểu, đúc kết từ kinh nghiệm bản thân, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã chân tình tâm sự câu chuyện mục đích lý tưởng của chính cuộc đời mình: “Trong hành trình từ một sinh viên và là chủ nhiệm CLB Lý luận trẻ của Khoa Triết học, Trường ĐH Tổng hợp TP HCM cho đến hôm nay, được vinh dự tuyên thệ trước Quốc hội, đồng chí, đồng bào, cử tri cả nước; tôi đã từng chứng kiến nhiều người dao động, rời hàng ngũ khi các nước XHCN ở Đông Âu và Liên Xô sụp đổ; và từng bước nhận thức được đầy đủ, sâu sắc hơn về tầm quan trọng của lòng trung thành, sự kiên định về mục tiêu lý tưởng và con đường đi tới của dân tộc mà Đảng, Bác Hồ, nhân dân ta đã lựa chọn”.

Tầm quan trọng của lòng trung thành một lần nữa lại được Chủ tịch nước khẳng định với lời tự sự xúc động: "Tôi may mắn được trưởng thành trong nghĩa Đảng, tình dân, được truyền cảm hứng từ bàn tay, khối óc, sự cần cù, chịu thương, chịu khó và nỗ lực vươn lên của người dân cả ba miền đất nước. Tôi luôn tâm niệm phải nỗ lực cố gắng làm nhiều hơn nữa những điều có ích, kiên trì theo đuổi những giá trị tốt đẹp". Khi vị nguyên thủ quốc gia khiêm nhường nói “tôi may mắn được trưởng thành trong nghĩa Đảng, tình dân”, ai cũng cảm thấy sự chân tình lan tỏa, cảm thấy người lãnh đạo như gần gũi hơn, như là người thân của mình.

Nghe Chủ tịch nước mượn câu thơ của nhà thơ Xuân Diệu mà ông yêu thích từ thời trung học để nói thay lòng mình về cam kết trong hành trình sắp tới: “Tôi cùng xương thịt với nhân dân của tôi/ Cùng đổ mồ hôi, cùng sôi giọt máu/ Tôi sống với cuộc đời chiến đấu/ Của triệu người yêu dấu gian lao"; dư luận tin rằng Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Quốc hội, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tuyệt đối đúng trong nhìn nhận đánh giá nhân sự, tiến cử người đứng đầu Nhà nước, thay mặt đất nước về đối nội và đối ngoại, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân. Dân tộc có những vị lãnh đạo, những cán bộ chân thành và trung thành như vậy, nhất định đất nước sẽ ngày càng vững bước trong hành trình “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên CNXH”.

Hà Ánh Bình

Nguồn: https://www.phapluatplus.vn/nha-nuoc-va-phap-luat/chan-thanh-va-trung-thanh-d190809.html

© Copyright 2009 quehuongngaynay.vn. All rights reserved.Toàn bộ bản quyền thuộc quehuongngaynay.vn
Website này không chịu trách nhiệm nội dung các trang được mở ra ở cửa sổ mới
Chịu trách nhiệm xuất bản: Luật gia Ngô Doanh (Trưởng ban Biên tập)
Thông tin tòa soạn