Môi trường và Sức khỏe

7 đơn vị y tế công lập ở Lạng Sơn thực hiện "vay" test sử dụng trước khi đấu thầu

18:24 | 03/06/2022

Chia sẻ

QHNNCó 7 đơn vị y tế đã “vay” test để sử dụng trước sau đó mới thực hiện trình tự, thủ tục mua sắm tại 10 gói thầu, với tổng giá trị trúng thầu 7.029.250.000 đồng.

Như đã thông tin trước đó, Thanh tra tỉnh Lạng Sơn đã ban hành kết luận thanh tra số 71/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong việc nhập khẩu, kinh doanh, mua sắm trang thiết bị vật tư, phương tiện phòng chống dịch, các loại thuốc, hoá chất, test xét nghiệm chẩn đoán kháng nguyên nhanh và xét nghiệm sinh học phân tử RT-PCR xác định Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Theo đó từ ngày 1/1/2020 đến ngày 31/12/2021, Sở Y tế và 16 đơn vị công lập đã thực hiện 336 gói thầu mua sắm vật tư, phương tiện phòng, chống dịch, các loại hoá chất, test xét nghiệm chẩn đoán kháng nguyên nhanh và xét nghiệm sinh học phân tử RT-PCR xác định Covid-19 với tổng giá trị trúng thầu là 118.149.60 triệu đổng, tổng giá trị đã thanh toán là 96.391,92 triệu đồng.

1

Ảnh minh hoạ.

Qua thanh tra cho thấy, có 7 đơn vị y tế đã “vay” test để sử dụng trước sau đó mới thực hiện trình tự, thủ tục mua sắm tại 10 gói thầu, với tổng giá trị trúng thầu 7.029.250.000 đồng, cụ thể:

Bệnh viện Đa khoa tỉnh thực hiện 01 gói thầu, giá trị trúng thầu 1.200.000.000 đồng

Trung tâm Y tế huyện Chi Lăng thực hiện 01 gói thầu, giá trị trúng thầu: 498.750.000 đồng

Trung tâm Y tế huyện Cao Lộc thực hiện 04 gói thầu, giá trị trúng thầu: 3.024.000.000 đồng

Trung tâm Y tế thành phố thực hiện 01 gói thầu, giá trị trúng thầu: 99.750.000 đồng

Trung tâm Y tế huyện Văn Lãng thực hiện 01 gói thầu, giá trị trúng thầu: 1.750.000.000 đồng

Trung tâm Y tế huyện Văn Quan thực hiện 01 gói thầu, giá trị trúng thầu: 99.750.000 đồng

Trung tâm Y tế huyện Bắc Sơn thực hiện 01 gói thầu, giá trị trúng thầu: 357.000.000 đồng.

Như vậy, các đơn vị đã “vay” hàng hóa để sử dụng trước, sau đó mới thực hiện các trình tự, thủ tục lựa chọn nhà thầu để mua sắm; khi có nhu cầu cung cấp hàng hóa, các đơn vị không đề xuất nhu cầu mua sắm để Sở Y tế để tổng hợp nhu cầu mua sắm và tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa, là vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 73 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Theo thẩm quyền, không tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa theo quy định tại điểm d khoản 1 (sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 04/2017/QH14 và Luật số 40/2019/QH14) Điều 99 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020.

Do việc thực hiện “vay” hàng hóa trong tình hình cấp bách để phục vụ công tác phòng, chống dịch trên địa bàn, không có dấu hiệu vụ lợi nên Chánh Thanh tra tỉnh không xử lý về kinh tế nhưng cần được nghiêm túc kiểm điểm, chấn chỉnh, rút kinh nghiệm.

Thanh tra tỉnh Lạng Sơn cũng đã tiến hành thanh tra việc thực hiện xét nghiệm chẩn đoán kháng nguyên nhanh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Kết quả thanh tra cho thấy:

Trung tâm y tế huyện Chi Lăng và Trung tâm y tế huyện Lộc Bình đã thực hiện “vay” Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên nhanh Covid-19 để thực hiện xét nghiệm và thu tiền dịch vụ, sau đó mới thực hiện trình tự, thủ tục Gói thầu mua sắm Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên nhanh Covid-19 từ nguồn thu dịch vụ của các đơn vị; chênh lệch giữa giá dịch vụ đã thu với giá dịch vụ tính theo giá trúng thầu là: 192.930.000 đồng (Trung tâm y tế huyện Chi Lăng: 176.250.000 đồng; Trung tâm y tế huyện Lộc Bình: 16.680.000 đồng); cần xử lý thu hồi.

2

Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn.

Trung tâm y tế thành phố và Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã thực hiện “vay” Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên nhanh Covid-19 để thực hiện xét nghiệm và thu tiền dịch vụ, sau đó mới thực hiện trình tự, thủ tục Gói thầu mua sắm Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên nhanh Covid-19 từ nguồn thu dịch vụ của các đơn vị; tổng giá trị hàng hóa đã sử dụng và thu tiền dịch vụ là 77.369.250 đồng (Trung tâm y tế thành phố: 20.249.250 đồng; Bệnh viện Đa khoa tỉnh: 57.120.000 đồng).

Qua thanh tra cho thấy, việc thực hiện dịch vụ trong tình hình cấp bách về phòng, chống dịch; không có chênh lệch giữa giá dịch vụ đã thu với giá dịch vụ tính theo giá trúng thầu; không có dấu hiệu vụ lợi; do đó Chánh Thanh tra tỉnh không xử lý thu hồi vào ngân sách nhà nước, tuy nhiên cần nghiêm túc kiểm điểm, chấn chỉnh, rút kinh nghiệm.

Trước những sai phạm trên, Thanh tra tỉnh Lạng Sơn đã yêu cầu Giám đốc các đơn vị y tế công lập tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm, chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong việc tổ chức thực hiện trình tự, thủ tục mua sắm, quản lý, sử dụng hoá chất, test xét nghiệm chẩn đoán kháng nguyên. Nhanh xác định Covid-19 tại đơn vị tuỳ theo tính chất, mức độ để xử lý theo quy định.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin.

Đoàn Chinh

Nguồn: https://www.phapluatplus.vn/y-te/7-don-vi-y-te-cong-lap-o-lang-son-thuc-hien-vay-test-su-dung-truoc-khi-dau-thau-d182956.html

© Copyright 2009 quehuongngaynay.vn. All rights reserved.Toàn bộ bản quyền thuộc quehuongngaynay.vn
Website này không chịu trách nhiệm nội dung các trang được mở ra ở cửa sổ mới
Chịu trách nhiệm xuất bản: Luật gia Ngô Doanh (Trưởng ban Biên tập)
Thông tin tòa soạn