Văn hóa - Giáo dục

Vinasport cố ý làm trái quy định Nhà nước, chưa nộp số tiền hơn 2 tỷ đồng

11:57 | 03/03/2023

Chia sẻ

QHNNTTCP nêu rõ, Vinasport chưa thực hiện việc nộp tiền thu từ cổ phần hoá; chưa thực hiện nộp số tiền cổ tức phải trả cho nhà nước hơn 2 tỷ đồng.

Thanh tra Chính phủ (TTCP) mới ban hành Thông báo Kết luận Thanh tra (KLTT) về việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport) trực thuộc Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VHTTDL)

KLTT chỉ ra những mặt đạt được từ khi sáp nhập 3 cơ quan (Bộ Văn hoá - Thông tin, Uỷ ban Thể dục Thể thao, Tổng cục Du lịch) cũng như những tồn tại hạn chế, sai phạm tại Vinasport trong việc sử dụng vốn Nhà nước, chấp hành quy định của pháp luật từ khi cổ phần hóa đến nay.

Vinasport là công ty cổ phần, Nhà nước nắm giữ 51,32% vốn điều lệ, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Bộ VHTTDL là cơ quan đại diện Chủ sở hữu được giao quản lý sử dụng vốn nhà nước tại Vinasport thông qua người đại diện theo các quy định pháp luật.

Chưa nộp số tiền cổ tức phải trả cho Nhà nước hơn 2 tỷ đồng

Vi phạm việc thực hiện công tác cổ phần hoá, trong đó việc chuyển doanh nghiệp nhà nước sang Công ty Cổ phần, việc cổ phần hoá Công ty Thể dục và Thể thao Việt Nam được thực hiện từ thời điểm trực thuộc Uỷ ban Thể dục thể thao. Tuy nhiên, Uỷ ban Thể dục thể thao vẫn chưa thực hiện việc kiểm tra, xác định lại giá trị phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp là không đúng với nghị định liên quan của Chính phủ.

KLTT nêu rõ, thời điểm cổ phần hóa công ty chưa thực hiện việc nộp tiền về Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại Bộ Tài chính; khi cổ phần hóa không có phương án quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất; việc tổ chức bàn giao doanh nghiệp nhà nước sang doanh nghiệp cổ phần chưa thực hiện đúng khoản 2 Điều 48 Nghị định 109 ngày 26/6/2007 của Chính phủ.

“Trách nhiệm này thuộc về Chủ nhiệm Uỷ ban Thể dục thể thao, trưởng Ban đổi mới doanh nghiệp nhà nước và Vụ KHTC thuộc Uỷ ban giai đoạn năm 2005-2008”, TTCP nêu rõ.

Đối với việc thục hiện các quy định hoàn tất việc chuyển doanh nghiệp thành công ty cổ phần, Đến thời điểm thanh tra (tháng 12/2021), Bộ VHTTDL vẫn chưa quyết toán giá trị doanh nghiệp phần vốn Nhà nước tại thời điểm chính thức Vinasport chuyển sang công ty cổ phần; chưa quyết toán chi phí cổ phần hoá và quyết toán thuế, báo cáo cơ quan quyết định cổ phần hoá; bàn giao Công ty Nhà nước sang công ty cổ phần.

Vinasport cũng chưa thực hiện việc nộp tiền thu từ cổ phần hoá về ngân sách Nhà nước; chưa thực hiện nộp số tiền cổ tức phải trả cho Nhà nước hơn 2 tỷ đồng.

“Trách nhiệm trước những vi phạm như trên thuộc lãnh đạo Bộ VHTTDL, Ban giám đốc và người đại diện vốn tại Vinasport, Ban chỉ đạo cổ phần hoá qua từng thời kỳ để xảy ra sai phạm” TTCP kết luận.

05-3-9645.

Trụ sở Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport). Ảnh Internet

Cố ý làm trái quy định nhà nước

TTCP chỉ rõ những vi phạm trong việc chấp hành các quy định pháp luật tại Vinasport, trong đó việc cử miễn nhiệm người đại diện. Theo TTCP, Bộ VHTTDL lựa chọn nhân sự để cử làm người đại diện không đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn về năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu của vị trí được ủy quyền làm người đại diện; Quyết định cử người đại diện không thể hiện đầy đủ các nội dung theo quy định; thục hiện chưa đầy đủ việc đánh giá người đại diện theo quy định.

Trong thời gian dài Người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp không có lương, không quy định cụ thể mức lương, không kịp trả lương cho người đại diện, để đơn thư, khiếu nại vượt cấp kéo dài…

TTCP cũng nêu rõ, việc cử lại ông Nguyễn Ngọc Thạch làm đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty là cố ý làm trái quy định của Nhà nước. Việc cử người đại diện không đảm bảo các quy định của Nhà nước đã khiến tình hình công ty bất ổn định trong thời gian dài, mất đoàn kết nội bộ, hiệu quả kinh doanh thấp, kéo theo việc mất vốn.

Ngoài ra, việc miễn nhiệm người đại diện chưa được giải quyết dứt điểm. Người được cử làm người đại diện (nhiệm kỳ 2017 - 2022) không hoàn thành nhiệm vụ, không thực hiện được các ý kiến chỉ đạo của Bộ VHTTDL; 2/3 người đại diện (trong đó có ông Nguyễn Ngọc Thạch và ông Lê Hồng Nam) năm 2019 bị kỷ luật về Đảng. Nhưng từ đó đến thời điểm thanh tra (tháng 12/2021) hai vị này vẫn chưa bị miễn nhiệm và ông Thạch vẫn đang làm Chủ tịch HĐQT công ty.

Những sai phạm trên được TTCP kết luận do Bộ VHTTDL không thực hiện nghiêm Nghị quyết của Ban cán sự và các quy định của Đảng. Trách nhiệm những sai phạm trên thuộc về Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp thuộc Bộ. Mặt khác  không chỉ đạo người đại diện biểu quyết bãi miễn chức chủ tịch HĐQT của ông Thạch là trách nhiệm tthuộc về Bộ VHTTDL.

Bộ VHTTDL không kịp thời sửa đổi, thay thế hoặc bãi bỏ quy chế để phù hợp với Nghị định số 10/2019/NĐ-CP của Chính phủ; không ban hành văn bản quy định riêng về quy định vai trò, phân cấp, phân quyền, cơ chế báo cáo, phản hồi của người đại diện; quy chế phối hợp giữa đơn vị được giao là đầu mối tổng hợp kết quả giám sát với người đại diện; Không thục hiện đầy đủ việc đánh giá người đại diện theo quy định…

“Trách nhiệm những sai phạm trên thuộc về lãnh đạo Bộ, Ban Đổi mới và Phát triển Doanh nghiệp của Bộ VHTTDL”, KLTT nêu rõ.

Từ những kết luận trên, TTCP kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ VHTTDL kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể lãnh đạo bộ qua từng thời kỳ (giai đoạn từ 2007 - 2021) về những tồn tại, sai phạm trong việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước, việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Vinasport.

Kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, xử lý thay thế, kiện toàn người đại diện phần vốn Nhà nước tại Vinasport.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã chỉ đạo tại Văn bản số 442, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, UBND TP Hà Nội và các đơn vị, cá nhân liên quan thực hiện các kết luận, kiến nghị tại KLTT.

Chuyển hồ sơ sang Bộ Công an sai phạm tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam

Sau quá trình thanh tra, TTCP kiến nghị chuyển thông tin đến Bộ Công an để tiếp tục điều tra với những nội dung như: Thu hồi những khoản tiền thất thoát liên quan tới việc xuất đạn cho Trung tâm Huấn luyện thể dục thể thao Vĩnh Phúc trái pháp luật, xuất khống không có hợp đồng, không có khả năng thu hồi gây thất thoát số tiền 1,4 tỉ đồng của Vinasport.

Trả trước số tiền 150.000 EURO cho Hãng ASIA khi chưa có kết quả trúng thầu, không có khả năng thu hồi làm mất vốn của Vinasport.

TTCP cũng đề nghị Bộ Công an điều tra một số nội dung liên quan đến các khoản công nợ phải thu và các hợp đồng cho thuê mặt bằng, nhà xưởng trái quy định.

Trong đó có các khoản huy động vốn tại Xí nghiệp Sản xuất dụng cụ thể dục thể thao giai đoạn 2008-2010; khoản chi tiền cho Công ty Nam Đô số tiền 1 tỉ đồng mà không có khả năng thu hồi; các thông tin liên quan đến hợp đồng cho thuê mặt bằng, nhà xưởng trái quy định đối với hợp đồng với Công ty HBI.

Thêm vào đó, thông tin về việc phá dỡ tài sản là nhà xưởng tại 181 Nguyễn Huy Tưởng (Thanh Xuân, Hà Nội) để hợp tác đầu tư nhưng không được thực hiện gây thiệt hại tài sản Nhà nước gần 7,5 tỷ đồng và việc mua bán phôi thép với Công ty TNHH An Việt Úc không có khả năng thu hồi, làm mất vốn với số tiền gần 5,9 tỷ đồng cũng đã được chuyển đến Bộ Công an để tiếp tục điều tra.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin.

Như Trường

Nguồn: https://www.phapluatplus.vn/thuong-truong/vinasport-co-y-lam-trai-quy-dinh-nha-nuoc-chua-nop-so-tien-hon-2-ty-dong-d190785.html

© Copyright 2009 quehuongngaynay.vn. All rights reserved.Toàn bộ bản quyền thuộc quehuongngaynay.vn
Website này không chịu trách nhiệm nội dung các trang được mở ra ở cửa sổ mới
Chịu trách nhiệm xuất bản: Luật gia Ngô Doanh (Trưởng ban Biên tập)
Thông tin tòa soạn