Chính trị & Thời luận

Tổng Thanh tra Chính phủ đề xuất nghiên cứu thành lập cơ quan chuyên trách xác minh tài sản cán bộ

17:14 | 22/02/2023

Chia sẻ

QHNNÔng Đoàn Hồng Phong - Tổng Thanh tra Chính phủ vừa có văn bản trả lời cử tri Đà Nẵng xung quanh những kiến nghị liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng, kiểm soát tài sản của cán bộ, công chức, viên chức…

Theo văn bản của Tổng Thanh tra Chính phủ, cử tri Đà Nẵng cho rằng công tác phòng chống tham nhũng thời gian qua được thực hiện tốt và đã đạt được những kết quả tích cực. Tuy nhiên, tình hình tham nhũng ở các vụ án ngày càng nghiêm trọng, tham nhũng ở cấp thấp lại không được điều tra, xét xử kịp thời mà phải đến khi họ giữ chức vụ cao hơn mới được phát hiện xem xét, xử lý.

Do đó, cử tri kiến nghị cần áp dụng và tăng cường các biện pháp quản lý khoa học, nhất là quản lý dòng tiền và nguồn thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức và toàn xã hội như các nước tiên tiến trên thế giới đang thực hiện hiện nay.

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong.

"Không nên áp dụng việc kê khai và giám sát việc kê khai tài sản theo kiểu bốc thăm như hiện nay", cử tri Đà Nẵng nêu quan điểm.

Trả lời cử tri, Tổng Thanh tra Đoàn Hồng Phong cho rằng Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã có quy định cụ thể nhằm kiểm soát tài sản, thu nhập đối với người có chức vụ, quyền hạn góp phần kiểm soát, quản lý dòng tiền và nguồn thu nhập của cán bộ, công chức.

Cụ thể, Chính phủ đã ban hành Nghị định 130/2020 về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn.

Thủ tướng đã ban hành Quyết định số 390/2022 phê duyệt "Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập". Hiện nay, Thanh tra Chính phủ đang triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu này trong phạm vi cả nước.

"Đây là cơ sở dữ liệu có vai trò quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng, nhằm thực hiện có hiệu quả Quyết định số 56-QĐ/TW ngày 8/2/2022 của Bộ Chính trị về quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập", ông Đoàn Hồng Phong cho hay.

Hằng năm, Thanh tra Chính phủ xây dựng định hướng xác minh tài sản, thu nhập, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ chỉ đạo cơ quan thanh tra xây dựng kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập hằng năm và tổ chức thực hiện.

Nơi không có cơ quan thanh tra thì chỉ đạo đơn vị phụ trách công tác tổ chức cán bộ thực hiện.

Việc thực hiện kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập theo đúng quy định tại Điều 15 Nghị định số 130/2020 về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn.

Ông Đoàn Hồng Phong thông tin, Thanh tra Chính phủ đang tổng hợp báo cáo và xem xét kiến nghị của các bộ, ngành, địa phương, cơ quan về những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện việc kiểm soát tài sản, thu nhập, trong đó có việc tổ chức lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh tài sản, thu nhập bằng hình thức bốc thăm hoặc sử dụng phần mềm máy tính để làm cơ sở nghiên cứu và tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp luật đối với nội dung này.

Mẫu bản kê khai tài sản, thu nhập theo Nghị định 130/2020 của Chính phủ.

Mẫu bản kê khai tài sản, thu nhập theo Nghị định 130/2020 của Chính phủ.

Tổng Thanh tra Đoàn Hồng Phong nhấn mạnh, công tác thẩm tra, xác minh và quản lý việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức đang thực hiện theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 130/2020 của Chính phủ và Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập ban hành theo Quyết định số 56/2022 của Bộ Chính trị.

Ông Đoàn Hồng Phong đánh giá, so với trước đây, cơ chế, biện pháp quản lý hiện nay đã được bổ sung, tăng cường nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả với một số điểm mới quan trọng, nhất là việc xác minh theo kế hoạch hàng năm đối với người có nghĩa vụ kê khai được lựa chọn ngẫu nhiên.

Đơn cử, năm 2022 Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt định hướng xác minh tài sản, thu nhập. Thanh tra Chính phủ đã hướng dẫn và các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập đã khẩn trương ban hành kế hoạch triển khai rộng rãi. Kết quả bước đầu đã có 7.662 người được xác minh tài sản, thu nhập, phát hiện 74 người kê khai chưa đúng quy định và đã tổ chức kiểm điểm, chấn chỉnh, xử lý theo quy định.

Để nâng cao hiệu quả hơn nữa, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ ngành, địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật. Năm 2022, các bộ ngành, địa phương đã tổ chức kiểm tra được 4.934 cơ quan, tổ chức, đơn vị về việc thực hiện các quy định về kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập.

"Việc nghiên cứu về mô hình cơ quan chuyên trách để thực hiện thẩm tra, xác minh và quản lý việc kê khai tài sản, thu nhập sẽ được thực hiện về lâu dài, trên cơ sở kết quả sơ kết, tổng kết, đánh giá việc thực hiện các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về kiểm soát tài sản, thu nhập.

Trước mắt, mô hình các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập vẫn phải tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và Quyết định số 56/2022 của Bộ Chính trị", ông Đoàn Hồng Phong thông tin với cử tri Đà Nẵng.

Quốc Bảo

Nguồn: https://www.phapluatplus.vn/nha-nuoc-va-phap-luat/tong-thanh-tra-chinh-phu-de-xuat-nghien-cuu-thanh-lap-co-quan-chuyen-trach-xac-minh-tai-san-can-bo-d190477.html

© Copyright 2009 quehuongngaynay.vn. All rights reserved.Toàn bộ bản quyền thuộc quehuongngaynay.vn
Website này không chịu trách nhiệm nội dung các trang được mở ra ở cửa sổ mới
Chịu trách nhiệm xuất bản: Luật gia Ngô Doanh (Trưởng ban Biên tập)
Thông tin tòa soạn