Theo dòng sự kiện 8/18/2017 5:04:30 PM

Ngành Nông nghiệp Nghệ An: Nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững

(QHNN) - Nghệ An là một tỉnh có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, tỉnh có tiềm năng để phát triển ngành nông nghiệp bền vững, quy mô lớn. Trên thực tế, đã có nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp quy mô lớn thành công như trang trại bò sữa TH… Để biết thêm thông tin về tiềm năng cũng như kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp trong những năm tiếp theo, Phóng viên Tạp chí Quê Hương Ngày Nay đã có cuộc phỏng vấn ông Hoàng Nghĩa Hiếu- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An.
 
Ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Nộng nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An. Nguồn: Báo Nghệ An
Ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Nộng nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An. Nguồn: Báo Nghệ An

Phóng viên: Năm 2016 là năm cả nước thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp mạnh mẽ. Vậy quý sở đã ban hành những cơ chế chính sách gì để thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành cũng như thu hút doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp?

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu: Nghệ An là tỉnh triển khai cơ cấu lại ngành nông nghiệp tương đối sớm; Ngày 31/12/2014 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 6593/QĐ-UBND phê duyệt Đề án cơ cấu lại theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2013-2020.
Sau 03 năm thực hiện, cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đã tích cực triển khai thực hiện; đã cụ thể hóa đề án thành các chương trình, kế hoạch cụ thể cơ cấu lại từng lĩnh vực, từng địa phương; Kết quả bước đầu về cơ cấu lại ngành đã góp phần tăng trưởng sản xuất nông nghiệp, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất giai đoạn 2011 - 2015 đạt bình quân 4,65% năm so với kế hoạch 4.5-5%; năm 2016, tốc độ tăng giá trị sản xuất toàn ngành ước đạt 4,04% so với cùng kỳ năm 2015; Cơ cấu kinh tế nội ngành chuyển dịch theo hướng tích cực, Nông nghiệp: 79,82%, Lâm nghiệp: 6,53%, Thủy sản: 13,65%; Tỷ trọng chăn nuôi trong nông nghiệp ước đạt 47,73%. Đến cuối năm 2016, toàn tỉnh có 145 xã đạt chuẩn NTM (chiếm 33,64% tổng số xã), số tiêu chí bình quân toàn tỉnh đạt 13,5 tiêu chí/xã và có 2 thành phố, thị xã thuộc tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Sản xuất nông nghiệp năm 2016 được mùa toàn diện; ngành nông nghiệp hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ giai đoạn 2011-2015 và nhiệm vụ kế hoạch 2016.
Để thực hiện chủ trương cơ cấu lại ngành nông nghiệp, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh và HĐND tỉnh nhiều cơ chế chính sách về phát triến nông nghiệp, nông thôn, như tham mưu rà soát, điều chỉnh quy hoạch, quản lý thực hiện quy hoạch; Thực hiện đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp, Nghị quyết XVIII, đến nay ngành Nông nghiệp và PTNT đã cơ bản hoàn thành tham mưu tỉnh xây dựng mới hoặc rà soát, bổ sung các quy hoạch (21 quy hoạch) và  xây dựng các đề án (6 đề án)… Trên cơ sở các đề án, quy hoạch được phê duyệt, hàng năm Sở Nông nghiệp & PTNT và các huyện, thành, thị tổ chức xây dựng đề án tổ chức sản xuất các vụ Xuân, Hè Thu, vụ Đông và các đề án sản xuất theo chuyên đề để định hướng và hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện các đề án.
Đồng thời, tham mưu tạo cơ chế và môi trường thuận lợi để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, làm đầu tàu cho xây dựng một nền nông nghiệp sản xuất hàng hoá quy mô lớn. Đẩy mạnh việc sắp xếp, đổi mới các công ty nông lâm thuỷ lợi; củng cố và phát triển kinh tế hợp tác, đẩy mạnh phát triển các loại hình kinh tế trang trại, gia trại phát triển hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012; liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm, nhất là các sản phẩm có lợi thế của tỉnh,
Tham mưu ban hành và tổ chức thực hiện tốt các chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn của trung ương, của tỉnh như: Chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn Nghị định 210/2013/NĐ-CP; Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND; NQ 26/2016/NQ-HĐND...; các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp nông thôn, như: Quyết định số 87/2014/QĐ.UBND, Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND; Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg, Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg. Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg…
Đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ cao vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, giảm giá thành, nâng cao hiệu quả sản xuất. Ngành nông nghiệp xác định đây là một trong những nội dung trọng tâm của quá trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp; chỉ có khoa học công nghệ, nhất là công nghệ cao mới đảm bảo cho ngành nông nghiệp phát triển nhanh, bền vững trong xu thế hội nhập toàn cầu
Củng cố và nâng cao năng lực hệ thống khuyến nông, các hoạt động sự nghiệp công trong toàn tỉnh để đưa nhanh tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất

PV: Quan điểm của cá nhân ông cũng như quý Sở về vấn nạn phân bón giả, phân bón kém chất lượng, điều này tác động cụ thể như thế nào với ngành nông nghiệp tỉnh Nghệ An.

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu: Hiện nay trên thị trường xuất hiện phân bón giả, phân bón kém chất lượng đối với cả phân vô cơ và hữu cơ. Tuy nhiên với phân bón giả kém chất lượng thì không phân biệt được bằng mắt thường mà phải qua lấy mẫu phân tích mới xác định rõ các thành phần và định lượng. Một số công ty, đại lý phân bón vì hám lợi trước mắt mà sản xuất, cung ứng  phân bón giả, chất lượng kém với giá thấp để bán đã làm ảnh hưởng đến uy tín các công ty  khác.
 Phân bón chất lượng kém, thành phần không đúng như công bố xuất hiện ở một số loại phân. Phân bón giả hiện nay là giả về bao bì, chất lượng, giả nhãn mác của các doanh nghiệp uy tín. Thị trường phân bón hiện nay thì phân vô cơ chiếm tỷ lệ lớn và cũng là loại phân được làm giả nhiều, tinh vi hơn. Đây cũng là vấn đề nhức nhối của cơ quan chức năng và gây nhiều bức xúc đối với nông dân.
Việc sử dụng phân bón giả, kém chất lượng không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất, chất lượng cây trồng, gây thiệt hại cho người nông dân, làm tăng chi phí mà còn gây ô nhiễm môi trường; ảnh hưởng lớn đến đất đai, nguồn nước bởi các chất độc hại, kim loại nặng có chứa trong phân bón. Từ đó dẫn đến sức khỏe người tiêu dùng cũng bị ảnh hưởng do các chất độc hại còn tồn dư. Nhất là những nông dân vùng sâu vùng xa, thiếu thông tin và hiểu biết.
Từ đầu tháng 2 năm 2014, theo Nghị định 202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ về quản lý phân bón,  trong đó quy định Sở Công thương chịu trách nhiệm thực hiện quản lý Nhà nước về phân bón vô cơ. Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An chỉ quản lý phân bón hữu cơ và phân bón khác trên địa bàn tỉnh. Do đó Bộ Công thương cần tích cực và thường xuyên kiểm tra và có chế tài xử phạt nghiêm minh để hạn chế nạn phân giả, phân kém chất lượng; Đồng thời tuyên truyền cho nông dân biết được tác hại của phân bón giả, kém chất lượng và  nên lựa chọn doanh nghiệp có uy tín để mua.

 
PV:  Nghệ An là một tỉnh có trên 60% số lao động hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, một tỉnh có diện tích đất tự nhiên rộng, nhiều tiềm năng, tuy nhiên hiệu quả kinh tế trên một số đơn vị diện tích chưa cao. Năm 2017, ông và quý sở sẽ có những cơ chế, chính sách gì để cải thiện và phát huy hết tiềm năng này?

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu: Nghệ An là tỉnh có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước,  diện tích đất sản xuất nông nghiệp 1.249.176,1 ha chiếm 75,75% diện tích đất tự nhiên toàn tỉnh. Vì vậy, nông nghiệp, thôn thôn có vai trò, ý nghĩa đặc biệt quan trọng về an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của tỉnh. Năm 2016, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp vẫn đạt mức tăng trưởng khá.
Tuy nhiên do nằm trong vùng điều kiện khí hậu, thời tiết khắc nghiệt; địa hình phức tạp, chia cắt; xuất phát triển từ 1 nền nông nghiệp lạc hậu;  phương thức sản xuất chủ yếu là sản xuất nông hộ (456.755 hộ gia đình sản xuất nông,lâm, thuỷ sản) nên năng suất và chất lượng nông sản vẫn còn nhiều hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế về đất đai, lao động của địa phương.
Năm 2017, ngành Nông nghiệp phấn đấu đưa tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp tăng: 4,0 - 4,5%. Trong đó: Nông nghiệp tăng: 3,12%; Lâm nghiệp: 7,47%; Ngư nghiệp: 10,01%.
Để nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích, trong thời gian tới bên cạnh nỗ lực của người dân, ngành nông nghiệp sẽ tham mưu các cơ chế chính sách để cải thiện và phát huy hết tiềm năng, như tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện tốt các đề án sản xuất trong năm như: đề án sản xuất vụ xuân, vụ hè thu mùa và vụ đông, các đề án chuyên đề về lâm nghiệp, thuỷ sản, …; Tham mưu tổ chức thực hiện tốt các cơ chế chính sách của trung ương, của tỉnh; đồng thời đề xuất với UBND, HĐND tỉnh sửa đổi Quyết định số 87/2014/QĐ-UBND theo hướng hỗ trợ, khuyến khích, tạo động lực cho phát triển trong đó ưu tiên cho liên kết sản xuất; liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm với vai trò đầu tàu của doanh nghiệp; Xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII (Nghị quyết 05-NQ/TW); Chỉ thị 07-CT/TU ngày 06/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Nghệ An theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, giai đoạn 2016 – 2020. Mặt khác, Thông qua hệ thống khuyến nông và các tổ chức sự nghiệp thuộc sở tăng cường công tác chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ đến cở sản xuất, xây dựng và nhân rộng mô hình kinh tế có hiệu quả.
PV: Xin cảm ơn ông!
Tiến Hữu (Thực hiện)
Nguồn: QUÊ HƯƠNG NGÀY NAY
Tạp chí số 78 / 2017

Họ tên :
Email :
    Gõ tiếng việt  Tắt bộ gõ
Nội dung :
Mã xác nhận :
Gửi đi

Tin Mới nhất
Các tin khác
quang_cao
Bảng quảng cáo

Giấy phép hoạt động số 35 GP/TTĐT do Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Nghệ An cấp ngày 09/3/2016.
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần Thông tin Quê Hương Ngày Nay
Địa chỉ: 19 Trần Hưng Đạo, phường Đội Cung, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An
Chịu trách nhiệm: Nhà báo - Luật gia Ngô Doanh
Điện thoại: 0382.658888 - 0928163999 / Email: quehuongngaynay@gmail.com